Hektiek rond het Coronavirus

Leden!

Het is niet eenvoudig de juiste weg te kiezen in alle hectiek rond het Coronavirus.

In onder andere het Parool lezen we een nuchter advies van de GGD; leef je normale leven.


Daar sluiten we ons volledig bij aan. En het liefst zouden we dit bericht niet eens plaatsen, maar het zou naïef zijn om de ietwat overspannen berichtgeving volledig af te doen als onzin en bangmakerij en daarom onderstaand toch enige achtergrondinformatie;

Wij houden bij onze gym de richtlijnen aan van het RIVM, World Health Organization en de GGD; leden en trainers, blijf thuis als je je niet lekker voelt. Hoest in je elleboog en ontsmet voortdurend je handen bij de zuil bij de ingang van de gym.

Bij DUDOK GYM hebben we extra schoonmaakrondes ingelast, maken de trainers extra schoon en staan op meer punten sprays zodat u zelf nog makkelijker de gebruikte apparatuur kunt schoonmaken  

Zoals altijd met het nieuws; concentreer je op de feiten, laat je niet meeslepen door het sentiment. Wees niet naïef, wél kritisch.

Team DUDOK GYM

Members!

It is not easy to choose the right path in all the frenzy around the Coronavirus.

In, among others, Het Parool we read a sober advice from the GGD; live your normal life.

We fully agree with that. And we’d rather not even post this message, but it would be naive to dismiss the somewhat overstrained reporting as nonsense and scaremongering and therefore below some background information;

We follow the guidelines of the RIVM, World Health Organization and the GGD at our gym; members and trainers, stay at home if you don’t feel well. Cough in your elbow and constantly disinfect your hands by the pillar at the entrance of the gym.

At DUDOK GYM we have extra cleaning rounds, the trainers clean extra and there are sprays at more points so that you can clean the used equipment even more easily yourself.

As always with the news; concentrate on the facts, don’t get carried away by the sentiment. Don’t be naive, be critical.

Team DUDOK GYM

vraag gratis proeftraining aan