Selecteer een pagina

Afgelopen woensdag was een succes! Tevreden mensen met een Dexascan uitslag waar ze (samen met ons) mee aan de slag kunnen! Voor de een betekende het meer te letten op het terugdringen van het vetpercentage en voor de ander was de botdichtheid op bepaalde plaatsen een aandachtspunt. Er bestaat binnenkort nog een mogelijkheid om zo’n Dexa scan te ondergaan en wel op 12 september a.s. Er zijn nog enkele plaatsen vrij!! Reserveer of vraag ons voor meer informatie op: enrico@dudokgym.nl

Last Wednesday was a success! Satisfied people with a Dexascan outcome with which they can (together with us) set their goals! For the one it meant to take care of reducing the fat percentage and for the other, bone density in some places was a focus. There will be another possibility to undergo such a Dexa scan on September 12 a.s. There are still some places left !! Book or ask us for more information at: enrico@dudokgym.nl