Selecteer een pagina

Dudok Gym is een kleinschalige en persoonlijke boutique gym

Ons streven is erop gericht om mensen te helpen om -binnen hun mogelijkheden- zo lang mogelijk fit en gezond te blijven.

Omdat we het belangrijk vinden om inzichtelijk te maken waar u nu staat qua lichamelijke gezondheid hanteren wij een drietal uitgangspunten bij al onze trainingsvormen:

=

Spierconditie (hoe sterk bent u)

=

Cardiovasculaire conditie (hoe is uw uithoudingsvermogen)

=

Metabole conditie (hoe staat het met uw stofwisseling)

Bij het vaststellen en beoordelen van deze criteria houden wij uiteraard rekening met uw leeftijd, lengte, gewicht en geslacht en daarnaast overleggen we op welke wijze we het beste resultaat kunnen bereiken waarbij gekozen kan worden uit het trainen middels EGYM, EMS of Personal Training. Een combinatie van deze trainingsvormen behoort ook tot de mogelijkheden.

Missie

Mensen helpen om fit(ter) te worden en een gezonde balans te vinden tussen inspanning en ontspanning en deze balans zo lang mogelijk vast te houden op een niveau die rekening houdt met tijd, prioriteit en leeftijd.

Visie

DUDOK GYM streeft ernaar om mensen te helpen om een gezonde balans aan te brengen in hun leven en deze zo lang mogelijk vast te houden. Wij doen dit door hen een veilige en hygiënische omgeving te bieden waarin zij kunnen sporten onder begeleiding van een betrokken en vakbekwaam team.

Onze strategie vraagt om een heldere cultuur. We kunnen alleen veranderen als we onszelf veranderen en continu verbeteren. We zijn een gym waar we mensen willen helpen bij het realiseren van hun doelen. Dat is het vertrekpunt bij alles wat we denken en doen. We willen voor onze klanten door het vuur gaan, zijn ruimdenkend, creatief, daadkrachtig en kunnen ons aanpassen indien nodig. We willen onze klanten het gevoel geven het resultaat gezamenlijk te willen behalen en elkaar 100% vertrouwen te schenken.

Kernwaarden

Vertrouwd

Deskundig

Ambitieus

No nonsense

Vertrouwd

Solide, persoonlijk, verbindend. We streven naar het aangaan en onderhouden van duurzame, lange termijn relaties waarbij we onze klanten goed willen leren kennen en het gevoel willen geven dat zij ons 100% kunnen vertrouwen. Dat wij onze beloftes nakomen is iets waarop iedereen kan vertrouwen. Helder, rechtdoorzee en eerlijk; geen verborgen zaken. Trainers dragen dit niet alleen uit naar klanten maar ook naar elkaar. Klanten van DUDOK GYM zullen dit ervaren in ieder contact met ons bedrijf.

Deskundig

Vakbekwaam, gedisciplineerd, scherpzinnig. Ter zake kundig zijn. Ons vak verstaan, de materie doorgronden en komen tot inzichten die onze klanten verder helpen. Ruime ervaring hebben in de uitvoering en met de discipline om steeds weer de beoogde resultaten te bereiken. Gedreven professionals die plezier en voldoening halen uit het uitoefenen van hun vak. In staat zijn de ingeslagen weg eenvoudig, begrijpelijk en werkend te maken. Elke dag erop gericht zijn om nog beter te worden in ons vak door samen te werken en te leren van anderen (binnen en buiten onze organisatie) en van onze fouten (immers niets menselijks is ons vreemd).

Ambitieus

Gedreven, daadkrachtig, resultaatgericht. Wij streven ernaar om (u te helpen) grenzen te verleggen en het beoogde resultaat te behalen. We houden ons continu op de hoogte wat er in de markt speelt en waar klanten echt behoefte aan hebben en spelen hierin een proactieve rol. Een positieve kijk hebben op wat in de toekomst mogelijk is en daar vorm en richting aan geven. DUDOK GYM is niet voor niets een personal trainingsbedrijf die méér wil voor haar klanten. Dat gaat verder dan trainen en coachen alleen. Het is ook het realiseren van oplossingen waar de ander niet aan denkt en buiten de eigen grenzen treden.

No nonsense

Uiteraard zijn wij op de hoogte van de geldende mores in “personal trainingsland”. Echter wij zijn ook eigenzinnig genoeg om hierin een eigen standpunt in te nemen en deze uit te dragen. Natuurlijk is het belangrijk om een gezonde lifestyle aan te houden en voldoende te bewegen zolang met name het hebben van plezier een belangrijke rol speelt in het bereiken en vasthouden van het gewenste resultaat.

Ons team

Enrico Bus

Madzy Bus

Monique 

Marscha

Hellen

Jan

Mylano

Rogier

Wouter

Luka