Deuren gesloten vanwege Corona

Beste leden,

Helaas kunnen we er niet omheen dat we aan de vooravond staan van een onzekere tijd; voor iedereen en voor kleine zelfstandigen in het bijzonder.

Tijdens het opstellen van deze mail is helaas al duidelijk geworden waarvoor we bang waren …. (nog) verdergaande (overigens terechte) maatregelen in de strijd tegen een verdere verspreiding van het corona-virus. Scholen, horeca en sportclubs moeten hun deuren sluiten. De hamvraag is: zijn wij een sportclub en zo niet, wat is dan de juiste beslissing? Open blijven onder zeer zware hygiënemaatregelen of toch ook dicht gaan. Een duivels dilemma! Maar na rijp beraad en overleg met de gemeente nemen wij zelf onze verantwoordelijkheid en gaan we dus onze deuren sluiten voor de aangegeven periode.

En nu we dus besloten hebben dicht te gaan, hoe kunnen wij dan ons zorgvuldig opgebouwde bedrijf beschermen tegen een financiële ondergang?

Daarom doen wij een beroep op jullie solidariteit om ons vooral ook tijdens de komende lockdown te ondersteunen door niet jullie lidmaatschap op te zeggen zodat wij zodoende ons bedrijf (niet alleen voor ons maar zeker ook voor onze leden) overeind kunnen houden. Het moge voor zich spreken dat deze solidariteit en loyaliteit twee richtingen op zal werken en jullie mogen er dan ook van uit gaan dat wij jullie na de lockdown periode zullen gaan compenseren voor de periode dat jullie geen gebruik hebben kunnen maken van de gym. Over de wijze waarop wij dit zullen doen, kunnen wij nu nog niets zeggen en zullen we nader moeten gaan bekijken.

Wij doen daarom een beroep op jullie om het hoofd koel te houden. Dan doen wij dat ook.

met vriendelijke groet,

Team Dudok Gym

Hektiek rond het Coronavirus

Leden!

Het is niet eenvoudig de juiste weg te kiezen in alle hectiek rond het Coronavirus.

In onder andere het Parool lezen we een nuchter advies van de GGD; leef je normale leven.


Daar sluiten we ons volledig bij aan. En het liefst zouden we dit bericht niet eens plaatsen, maar het zou naïef zijn om de ietwat overspannen berichtgeving volledig af te doen als onzin en bangmakerij en daarom onderstaand toch enige achtergrondinformatie;

Wij houden bij onze gym de richtlijnen aan van het RIVM, World Health Organization en de GGD; leden en trainers, blijf thuis als je je niet lekker voelt. Hoest in je elleboog en ontsmet voortdurend je handen bij de zuil bij de ingang van de gym.

Bij DUDOK GYM hebben we extra schoonmaakrondes ingelast, maken de trainers extra schoon en staan op meer punten sprays zodat u zelf nog makkelijker de gebruikte apparatuur kunt schoonmaken  

Zoals altijd met het nieuws; concentreer je op de feiten, laat je niet meeslepen door het sentiment. Wees niet naïef, wél kritisch.

Team DUDOK GYM

Members!

It is not easy to choose the right path in all the frenzy around the Coronavirus.

In, among others, Het Parool we read a sober advice from the GGD; live your normal life.

We fully agree with that. And we’d rather not even post this message, but it would be naive to dismiss the somewhat overstrained reporting as nonsense and scaremongering and therefore below some background information;

We follow the guidelines of the RIVM, World Health Organization and the GGD at our gym; members and trainers, stay at home if you don’t feel well. Cough in your elbow and constantly disinfect your hands by the pillar at the entrance of the gym.

At DUDOK GYM we have extra cleaning rounds, the trainers clean extra and there are sprays at more points so that you can clean the used equipment even more easily yourself.

As always with the news; concentrate on the facts, don’t get carried away by the sentiment. Don’t be naive, be critical.

Team DUDOK GYM

!!!!Nieuwe locatie!!!!

!!!VERRASSING!!!!

Voor degenen die dit weekend al zijn geweest, was het een super verrassing! Na een paar spannende maanden en heel veel hard werk door het hele team, zijn wij super trots om jullie voortaan te kunnen verwelkomen in onze gloednieuwe gym aan de andere zijde van het gebouw, te weten aan het adres ‘s-Gravelandseweg 52-54. Parkeren kan nog steeds op de Hoge Naarderweg 1, je hoeft alleen maar de bocht om te lopen naar de ‘s-Gravelandseweg. De fiets kan je naast onze nieuwe ingang kwijt. Minimum time….maximum workout maar nu letterlijk en figuurlijk een stapje hoger!! 

!!!SURPRISE!!!!

For those of you who have been there this weekend, it was a great surprise! After a few exciting months and a lot of hard work by the whole team, we are very proud to be able to welcome you in our brand new gym on the other side of the building, namely at the address ‘s-Gravelandseweg 52-54. Parking is still possible on Hoge Naarderweg 1, you just have to turn the corner and walk to the ‘s-Gravelandseweg. The bike can be parked next to our new entrance. Minimum time….maximum workout but now literally and figuratively a step higher!

Vaste openingstijden

In verband met het gebruik van eGym zonder afspraak hebben wij met ingang van 1 juni 2018 vaste openingstijden, te weten:

Maandag t/m donderdag: 08.00 – 13.00 en 17.00 – 21.00 uur;

Vrijdag:                             08.00 – 13.00 uur (rest van de dag gesloten);

Zaterdag en Zondag:        09.00 – 13.00 uur;

Privacy verklaring DUDOK Private GYM

PRIVACYVERKLARING DUDOK Private GYM

Contactgegevens: 

DUDOK Private GYM

Hoge Naarderweg 1

1217 AB HILVERSUM

06-44944094

www.dudokprivategym.nl

contactpersoon voor privacy zaken:  Madzy Bus

(hierna verder te noemen: “DPG”)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe DPG met uw persoonsgegevens omgaat. Persoonsgegevens worden verstrekt door invulling van ons intake-formulier en door het invullen van ons contactformulier op de website. Slechts persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, worden bewaard en verwerkt.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • onze dienstverlening zo optimaal te kunnen laten verlopen;
 • u toegang te kunnen geven tot onze software (Virtuagym en eGym) via het aanmaken van een persoonlijk account, waarna u verschillende zaken zelf kunt inzien, wijzigen en verwijderen.
 • u te kunnen bereiken via telefoon en e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • uw betaling van onze diensten te kunnen verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

 • voor- en achternaam, adres, woonplaats;
 • geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres;
 • bankgegevens uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van uw factuur.
 • doelstellingen en overige gegevens benodigd voor het optimaal uitvoeren van onze dienstverlening.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij DPG op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren, danwel te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 • Virtuagym (ons online memberportaal)
 • eGym (persoonlijk accountgegevens en rapportage trainingen)
 • E-boekhouden (ons online boekhoudprogramma)
 • Fittergy Sportvasten (persoonlijke accountgegevens en rapportage resultaten)

Gebruik van foto en video/film

Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze locatie publiceren op onze website / social media, tenzij u daartegen uitdrukkelijk bezwaar aantekent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DPG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dudokprivategym.nl

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dudokprivategym.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanneer wij deze privacyverklaring aanpassen en per welke datum deze aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van onze privacyverklaring. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt tot 23 mei 2018.

eGym: de training van de toekomst!

eGym-circuit: Fit & Vitaal in 30 minuten!

Op zoek naar een manier om fitter & vitaler te worden? Maar wil je daar niet teveel tijd aan besteden maar ondertussen wel met plezier bewegen? Maak kennis met ons eGym-circuit.

Wat is het eGym-circuit?

Het eGym-circuit is een slimme combinatie van 8 volautomatische toestellen. De eGym-coach stelt eenmaal alle toestellen voor je in en al je persoonlijke gegevens, zoals je zitpositie en trainingsgewicht, worden automatisch bewaard op een chipkaart. Elke deelnemer traint en wisselt vervolgens op hetzelfde moment, waardoor je binnen 30 minuten een complete workout doet. Zonder wachttijden en zonder dat het saai wordt.

Tijdens de training krijg je via je persoonlijke touchdisplay trainingsinstructies waardoor eventuele blessures of een onjuiste uitvoering van de beweging tot het verleden behoren. Je traint dus snel, veilig en bovendien heel eenvoudig!

Waarom trainen op de eGym-toestellen?

 • Eenvoudig & veilig trainen dankzij de volautomatische toestellen en je persoonlijke chipkaart;
 • Effectieve training, slechts 2x 30 minuten per week;
 • Resultaatgericht trainen door optimale begeleiding;
 • Altijd & overal inzage in je trainingsresultaat;
 • Fit & Vitaal in 30 minuten!
vraag gratis proeftraining aan

klik door naar de website voor meer informatie